İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

Günümüz dünyası ekonomi ve paranın yönetimiyle dönmektedir. Ekonomiye yön veren şirketlerin nasıl doğduğu ve nasıl faaliyet gösterdikleri ile tüketicilerin hakları son derece teknik olması sebebiyle ehil ellerce sevk ve idare edilmelidir.